SADARBĪBA

Par taisnīgāku sabiedrību un labāku apkārtējo vidi!

Obelisk Farm izpratne par ilgtspējīgu attīstību ekonomiskā, sociālā un vides līmenī dziļi sakņojas saimniecības pamatprincipos. Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu attīstību balstās uz mūsu vērtībām un nosaka veidu, kā mēs veicam savu uzņēmējdarbību. Ņemot vērā iepriekšminēto, mēs esam izveidojuši bezpeļņas projektu Obelisk Farm & Friends ar mērķi veikt sociālās solidaritātes un vides ilgtspējībai veltītos pasākumus. Sadarbība ar vietējām kopienām. Mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir būt sociāli atbildīgiem un mums aktīvi jāiesaistās tādu mērķu atbalstīšanā, kas vērti uz palīdzības sniegšanu tiem, kam tā visvairāk ir vajadzīga. Ņemot vērā pieaugošo vajadzību pēc izpratnes veicināšanu saistībā ar vides jautājumiem, mēs attīstām videi draudzīgus projektus. To mērķis ir izprovocēt jaunu skatījumu uz mūsu ieradumiem, dodot priekšroku jaunu darbības perspektīvu meklējumiem un veicinot individuālas un kolektīvas darbības, kuru mērķis ir kolektīvā sirdsapziņa un ilgtspēja.

Ja jūs ir uzrunājis projekts Obelisk Farm & Friends un vēlaties sadarboties, lūdzu, dalieties ar mums savās idejās.

MĒS PRIECĀSIMIES SADARBOTIES!0